اقامت دائم در ترکیه

اقامت دائم در ترکیه از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه می تواند برای شما و خانواده شما مزایایی در بر داشته باشد. از جمله این مزایا می توان موارد زیر را نام برد:
اخذ پاسپورت و تابعیت ترکیه تنها ۳ تا ۶ ماه…

Read More

آخرین شرایط اخذ ویزای کاری ترکیه (۲۰۱۹)

در حال حاضر اقتصاد کشور ترکیه در رتبه هجده جهان قرار دارد. ترکیه بازاری نسبتا مناسب برای بسیاری از سرمایه گذاری‌ ها و کسب و کارها بوده و نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر…

Read More